folder giften

onze folder


Info over Fundraising: Giften - Schenkingen - Legaten

Inkomsten uit eigen patrimonium en subsidies via nationale en internationale organisaties financieren de werking van het Instituut Born-Bunge. Deze inkomsten volstaan echter niet om de missie van onze organisatie optimaal uit te voeren. Gelukkig is er de mogelijkheid voorhanden om via mecenaat, giften, schenkingen en legaten het neurowetenschappelijk onderzoek te steunen en op deze manier de doelstellingen te halen.

Graag doet het Instituut Born-Bunge beroep op u en nodigt u uit om sponsor van onze organisatie te worden.

Giften

U kan een bedrag overschrijven aan ons instituut op
BE02 0688 9829 8940 met vermelding “gift IBB/biobank”. Voor alle giften vanaf 40 euro op jaarbasis ontvangt u een fiscaal attest waarmee u 45 % van het geschonken bedrag recupereert.
meer info

Schenkingen

Voor inlichtingen over schenkingen van roerende of onroerende goederen via een notariële akte, een bankgift of een handgift kunt u het Instituut Born-Bunge contacteren

Legaten

Men kan (een deel van) zijn of haar erfenis bestemmen voor het Instituut Born-Bunge. Deze nalatenschap kan zowel roerende goederen (= geld, aandelen, een waardevol kunstwerk …) als onroerende goederen (= een grond, een appartement, een huis …) betreffen. Dit kan met:

• een authentiek testament, opgesteld door een notaris

• een eigenhandig geschreven testament, gedateerd en ondertekend.

• een internationaal testament, opgesteld door een notaris

meer info

 

Contactinformatie

Voor een persoonlijk contact, vragen of specifieke initiatieven kunt u volgende personen contacteren:

Dhr. Van den Eynde Afgevaardigd Bestuurder
Prof. Dr. J. Baets Wetenschappelijk directeur ad interim tel: +32 (0) 3 265 18 34 e-mail
Mevr. I. Bats Hoofd Administratie tel: +32 (0) 3 265 25 70 e-mail

up

 

Giften

U kan een bedrag overschrijven aan ons instituut op BE02 0688 9829 8940 met vermelding “gift IBB/biobank”. Voor alle giften vanaf 40 euro op jaarbasis ontvangt u een fiscaal attest waarmee u 45 % van het geschonken bedrag recupereert

Giften aan het Instituut Born-Bunge kunnen gestort worden met vermelding van 'gift IBB/biobank'

bankgegevens:

IBAN code:  BE02 0688 9829 8940

swift code/BIC : GKCCBEBB

INSTITUUT BORN-BUNGE vzw
Universiteitsplein 1
BE-2610 Wilrijk

up

 

Legaten

Men kan (een deel van) zijn of haar erfenis bestemmen voor het Instituut Born-Bunge. Deze nalatenschap kan zowel roerende goederen (= geld, aandelen, een waardevol kunstwerk …) als onroerende goederen (= een grond, een appartement, een huis …) betreffen. Dit kan met:

• een authentiek testament, opgesteld door een notaris

• een eigenhandig geschreven testament, gedateerd en ondertekend

Duolegaat

Een andere voor u mogelijks interessante formule is het duolegaat, waarbij men bepaalde erfgenamen kan vrijwaren van hoge successierechten.

Men dient daarvoor bij testament twee of meer begunstigden aan te duiden, waaronder het Instituut Born-Bunge. Deze kan de last op zich nemen om ook de successierechten van de andere erfgenamen te betalen.

Een duolegaat laat toe successierechten te beperken wanneer een begunstigde onderworpen is aan hoge successierechten, bijvoorbeeld:

• bij erfgenamen in zijlijn: (niet-samenwonende) broer, zus, oom, tante, neef, nicht

of

• bij alle andere personen: ver familielid, vriend(-in), buren, verzorgend personeel…

of

• bij grote vermogens, waarvan de hogere schijven zwaar belast worden.

up