campus gebouwT hersenen spect
 

Welkom

Het Instituut Born-Bunge is een onderzoeksgemeenschap verbonden met de Universiteit Antwerpen - UA (België).

De voornaamste onderzoeksprojecten van de verschillende laboratoria van het IBB zijn nu gericht op de studie van de ziekte van Alzheimer en aanverwante aandoeningen, ziekte van Parkinson, frontotemporale dementies, de ziekte van Creutzfeldt-Jakob, epilepsie, perifere neuropathieën en spieraandoeningen.

Het IBB richt zich op een betere integratie en correlatie van fundamentele, klinische en neuropathologische gegevens betreffende neurologische aandoeningen gebruikmakend van moleculaire genetica, biochemie, experimenteel onderzoek naar gedragsveranderingen en computationele neurowetenschappen.

De biobank van het Instituut Born-Bunge is onderdeel van een collectief initiatief van de onderzoekseenheden van het IBB, departement Neurologie, dat verder bouwt op de oorspronkelijke hersenbank.

 

Snelle links naar info en documenten

Biologische Merkers in CSV

ELISA: β-amyloïd peptide (Aβ1-42), totaal proteïne tau (tau) en Phospho-tau (P-tau181P)
IMMUNOBLOT: 14-3-3 proteïne
RT-QuIC: PrPRes (prion proteïne)

extra info nodig? e-mail labo

Onderzoek van weefselbiopten

spier
zenuw