gebouwT archief hersenen EM

Onderzoeksgroepen

Centrale Faciliteiten

administratie,
beeldverwerking

Departement Neurologie

IBB-NeuroBiobank

Laboratorium voor Neuromusculaire Pathologie

Documenten en Technische Richtlijnen  doc

Laboratorium voor Neurobiologie

Onderzoek naar de Ziekte van Creutzfeldt-Jakob:   CJD

Laboratorium voor Neurogenetica

Neurodegeneratieve hersenziekten

Perifere Neuropathieën

Neurogenetica

Molecular Neurogenomics

Laboratorium voor Neurochemie en Gedrag

Onderzoekseenheid voor Gedragsfenotypering in Knaagdieren:   RBRU

RP-UHPLC Unit:   RP-UHPLC